Top
کابل دیتا D6T

کابل دیتا D6T

کابل دیتامدل D6T گورالپ

این کابل جهت ارتباط لرزه نگار دیجیتال مدل CMG-6TD شرکت گورالپ  با رایانه ارائه گردیده است.

این کابل دارای استاندارد کارخانه سازنده می باشد.


قیمت: 255000 تومان
قیمت برای شما: 255000 تومان