Top
کیت صرفه جویی سوخت خودرو eco OBD2

کیت صرفه جویی سوخت خودرو eco OBD2

این قطعه با اتصال به محل سوکت دیاگ خودرو های بنزینی تولید شده پس از سال 1996 و پس از طی 200 کیلومتر ECU خودرو را بگونه ای تنظیم خواهد کرد که میزان مصرف سوخت خودرو تا حداکثر 15% کاهش خواهد یافت.


ناموجود
{profishop:copyright}